TillbakaSocialt ansvar   ⟩   Mål   ⟩   Fördjupning
Image

Naturligt att välja Hjältarnas Hus

För drygt ett år sedan tecknade Martinsons ett flerårigt samarbetsavtal med Hjältarnas Hus, som byggts intill Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Det var då en ny typ av engagemang än de som företaget dittills stöttat, men ändå helt naturligt. Huset är ett anhörighus, där barnfamiljer som drabbats av allvarlig sjukdom kan bo tillsammans. Liknande hus har redan tidigare byggts i Sveriges övriga sjukhusregioner, men i Norrland har det saknats, trots att området spänner över Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

– Det är en satsning som är särskilt viktig för alla som bor långt från Norrlands Universitetssjukhus, till exempel i norra Sveriges inland. Vi är stolta över att vara delaktiga i en efterlängtad verksamhet som gör vardagslivet lite lättare i en svår stund, säger koncernchefen Lars Martinson.
Huset omfattar 15 boenderum och tre lägenheter med eget kök. Det rymmer också bibliotek, lekrum, läsrum, data- och spelrum, gym och allrum. Och faktiskt är Martinsons med på andra sätt i huset också – de har nämligen levererat både limträstomme och limträpanel till byggnaden.
– Då avstånden i vår del av landet innebär stora utmaningar hjälps vi åt för att lösa dem. Det här är ett sånt tillfälle, säger Lars Martinson.

Satsar på Västerbotten
Martinsons utökar under året sin sågverksproduktion i Bygdsiljum och Kroksjön och har dessutom verksamhet på en rad orter runt om i länet – Umeåkontoret växer ständigt och särskilt skogsavdelningen har medarbetare baserade på mindre orter runt om i hela länet.
– Vi måste som alla prioritera hur vi använder våra medel för satsningar som faller inom ramen för vårt sociala ansvar. Vi har valt att fokusera på regionen där vi verkar. Vi tror att det är här vi har bäst förutsättningar att välja initiativ där kan göra bra nytta, förklarar Lars.
Totalt stöttar Martinsons 31 olika föreningar och satsningar runt om i länet. De flesta är idrottsföreningar som Burträsk simpolare, Vindelns IF och Flarkens IK.
– Det är viktiga satsningar som gör det möjligt för främst barn och ungdomar att få en bra fritid även på mindre orter. Det känns bra att kunna vara med på ett hörn och stötta de här föreningarna.

Utbildningssatsningar
Det sociala engagemanget omfattar förutom samarbetet med Hjältarnas Hus också ytterligare fyra projekt med fokus bland annat på integration och äldrefrågor. Utöver det engagerar sig Martinsons också i T2 College, en industriutbildning i Skellefteå där Martinsons och en rad andra industriföretag gått samman med gymnasiekontoret i en yrkesförberedande utbildning. Dessutom har Martinsons engagerat sig i Exploratoriet, en satsning på att väcka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och ung genom interaktivitet, upptäckarglädje och lekfullhet.
– Här är syftet inte bara att vi engagerar oss i ett par satsningar där vi ser att vi kan vara med och tillföra kunskaper och ta ansvar. Det handlar också om långsiktiga initiativ för att underlätta kompetensförsörjningen. Vi har stora rekryteringsbehov framöver och dels behöver människor upptäcka möjligheterna med träindustrin och dels se fördelarna med att bo i Västerbotten.

Måluppfyllnad

Socialt ansvar Vi engagerar oss i initiativ som gör livet i vår region bättre, både i det större och det lite mindre perspektivet.
Resultatet är bra. Vi har valt ett långsiktigt och omfattande engagemang i anhörighuset Hjältarnas Hus vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Utöver det har Martinsons också engagamang inom äldrefrågor och integration i samarbete med Sunnanå SK Skellefteå FF.

Utbildning Vi engagerar oss i ungdomars möjligheter att upptäcka glädjen med naturvetenskap, teknik och trä. 
Resultatet är bra. Vi engagerar oss i två satsningar i Skellefteå. Den ena satsningen är T2 College, en industriutbildning där Martinsons samverkar med företag och gymnaisekontor. Den andra är Exploratoriet, en satsning på att väcka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och unga.

Breddsponsring Vi engagerar oss i föreningslivet främst i vårt närområde. Vi engagerar oss i lika stor omfattning i mäns och kvinnors intressen.
Resultatet är bra. Vi engagerar oss i fler än tjugo föreningar av olika typer runt om i Västerbotten. Det handlar både om idrottsföreningar och andra typer av föreningar.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor Vi ställer krav på våra leverantörer kring mänskliga rättigheter utgående från vår leverantörskod.
Resultatet är bra. Vi för dialoger med våra strategiska leverantörer men egna uppföljningar har ej genomförs.